Anketlerinizi online hazırlayın ve yönetin.

Anket formlarının web üzerinden hazırlandığı, dönemsel veya anlık anketlerin online olarak yönetildiği ve raporlandığı anket ve araştırma yönetim sistemi.

AnketEvi

Kurum içi veya kurum dışı her tip araştırmayı oluşturulan anket formları aracılığı ile internet üzerinden yapılmasını, toplanan verilerin internet üzerinden analiz edilmesini, raporlanmasını ve yıldan yıla karşılaştırma yapılmasını sağlayan modüldür. Yıllık düzenli olarak yapılan araştırmalar için kullanılmakla beraber anlık bilgi ve analiz ihtiyaçları doğrultusunda da rahatlıkla anket formları oluşturularak oluşturulan örneklem listeleri ile paylaşılabilmektedir.

Müşterilerimizin
Görüşleri

Nesrin Bayraktar

Objektif ve doğru verilen geri bildirimi; gelişimin anahtarı olarak görüyoruz. Bunun için ölçme ve değerlendirmenin çoklu katılıma imkan vermesi verilerimizin güvenilirliğini açısından önemli. Anel’de 1996’dan beri davranışsal yetkinliklerin 360 derece değerlendirilmesi kültürü benimsenmişti. Geri bildirimin ve gelişimin önemli bir parçasıydı ancak bütünsel bir performans yönetimi için yeterli değildi, kurum performansının bireysel performansa i......

- Nesrin Bayraktar
Anel Holding

Tüm Görüşler