İnka.Net ile altyapınız hazır.

İnka.Net parametrik ve esnek yapısı sayesinde insan kaynakları süreçleriniz için gerekli alt yapıyı sağlamaktadır.

İnka.Net

Temel Sistem

Inka.Net üzerinde kurum ve organizasyon yapısının tanımlandığı, çalışan bilgilerinin detaylı olarak kayıt altına alındığı ve bu bilgilerin kullanımı ile raporlama ve analizlerin gerçekleştirildiği modüldür. Tüm özlük işleri temel sistem üzerinden yönetilmektedir. Organizasyon ve çalışan bazında yapılan tüm değişiklikler tarih bazlı kayda alınmakta ve raporlanabilmektedir.
Çalışan ve organizasyon ile ilgili standart raporlar ile beraber anlık ihtiyaçlar doğrultusunda esnek raporlama fonksiyonu sayesinde istenilen raporlar istenilen formatta alınabilir.
Tanımlanan organizasyon yapısı ve pozisyonlar doğrultusunda güncel ve tarih bazlı organizasyon şeması istenilen detayda alınabilir. Yöneticiler kendi organizasyonlarını istenilen raporlama seviyesi bazında görüntüleyebilir.
Dönem bazında norm kadro planlaması yapılabilir ve fiili durum ile karşılaştırma yapılması sağlanır.

Self Servis

Çalışan ve yöneticilerin,

 • Kendi ve kendilerine bağlı ekiplerin bilgilerini görüntüleyebildiği ve verilen yetkiler çerçevesinde güncelleyebildiği,
 • İzin yönetimi, fazla mesai yönetimi, seyahat yönetimi gibi onay mekanizması gerektiren süreçlerin çalıştırıldığı ve raporlandığı,
 • Belge talep ve yönetiminin gerçekleştirildiği,
 • Bordroların çalışanlar tarafından online olarak görüntülenebildiği,
 • Çalışanların üzerinde yer alan zimmetlerin takip ve yönetiminin gerçekleştirilebildiği,

modüldür.

İnsan kaynakları süreçlerinin birim yöneticileri ve çalışanlar ile paylaşılmasını ve insan kaynakları stratejilerinin kuruma yayılmasını sağlar. Aynı zamanda tüm çalışan ve yöneticilerin sorumluluğunda olan süreçlerin paylaşılması ile insan kaynakları ekiplerinin operasyona ayırdıkları zamanı stratejik konulara ayırmasını sağlayarak insan kaynakları birimlerinin verimliliğinin artmasına yardımcı olur.

Bordro

Güncel mevzuata uygun resmi işlemlerin gerçekleştirildiği, bordro, tahakkuk ve SGK işlemlerinin yönetildiği modüldür. Bordro sürecinin tamamı ile ilgili raporlamalar ve aktarımlar online olarak gerçekleştirilir.

Esnek yapısı sayesinde,

 • Brüt ve net maaş hesapları yapılır.
 • Dönem bazında her çalışan için istenilen sayıda bordro üretilir.
 • Bordro içerisinde istenilen sayıda ücret ve ödenek tanımı yapılır.
 • Kıdem ve ihbar hesaplamaları otomatik olarak yapılır.
 • SGK, İşkur ve banka aktarımları online olarak gerçekleştirilir.
 • Tüm teşvik uygulamaları güncel olarak takip edilir, bordro ve mevzuat uzmanı iş ortakları sayesinde standart raporlar hazırlanır ve uygulanır.
 • Bordro detay raporları ve icmaller online olarak üretilir.
 • Muhasebe aktarımları kolaylıkla gerçekleştirilir.
 • Fark bordroları rahatlıkla hesaplanır.
 • Toplu puantaj aktarımları rahatlıkla gerçekleştirilir.
 • İcra takibi ve maaş kesintileri otomatik olarak gerçekleştirilir.
 • PDKS sistemleri ile entegrasyon sağlanır.

Eğitim

Kurumun eğitim kataloğunun detaylı olarak oluşturulduğu ve tüm eğitim sürecinin uçtan uca yönetildiği modüldür. Eğitim talepleri ve planlamaları birim yöneticileri ve çalışanları sürece dahil ederek rahatlıkla tamamlanabilmektedir. Modül üzerinde,

 • Eğitim planları oluşturulur.
 • Katılımcılar seçilir, katılım durumları ve mazeretler takip edilir.
 • Eğitim maliyetleri takip edilir ve değerlendirilir.
 • Detaylı eğitim raporları oluşturulur.
 • Farklı eğitim firmaları ile entegrasyonlar gerçekleştirilir.

TalentSys Haberler

Nobel İlaç E-Performans’ı tercih etti

Nobel İlaç merkez ve saha kadrolarının performans yönetim sistemi için E-Performans’ı tercih etti.

Tüm Haberler