Misyon ve Vizyon

Misyon: Kurumların mevcut insan kaynakları yatırımlarını koruyarak çözüm arayışı içerisinde oldukları alanlarda entegre veya modüler bazda çözümler üretmek ve insan kaynakları süreçlerinin birim yöneticileri ve çalışanlar ile paylaşılmasını sağlayan teknolojiler sağlamak.

Vizyon: Modüler bazda uyarlama ve kullanımı kolay insan kaynakları süreçleri ve uygulamaları geliştirerek bölgesel bazda önemli bir oyuncu olmak.

TalentSys Haberler

Caribou Coffee TalentSys çözümlerini tercih etti

Caribou Coffee özlük bilgileri, organizasyon bilgileri, bordro ve tahakkuk, İK Self Servis ve performans yönetim süreçleri için girdiği uygulama arayışı içerisinde TalentSys çözümlerini tercih etti....

Tüm Haberler